logo

Dobro došli!

Važna obavijest

Poštovani,
sustav Prijava.hr za prijavu i odjavu turista više se ne koristi.

Za prijavu i odjavu gostiju možete koristiti naš novi proizvod, e-Recepcija. Vama kao našim klijentima darujemo 3 mjeseca besplatnog korištenja sustava. e-Recepcija omogućuje prijavu i odjavu gostiju, on-line vođenje rezervacija, izdavanje računa, mogućnost povezivanja sa 75 on-line agencija preko upravitelja kanala prodaje (channel manager) itd., uz dostupnost tijekom 24 sata putem računala i mobitela. Prijave i odjave idu direktno u TZ bez potrebe za novim "TAN" tablicama.
Više pročitajte na liku: e-recepcija.hr ili se odmah prijavite na prijava.e-recepcija.hr

Za sva dodatna pitanja i informacije, molimo obratite nam se direktno na e-mail: info@novevibracije.hr

Cookies

Ova web stranica koristi kolačiće (Cookies) nužne za rad stranice. Više informacija: Politika korištenja kolačića.